ศุนย์ฉีดวัคซีนกลาง หอประชุมอำเภอสูงเม่นแพร่ ให้บริการฉีดวัคซีนโค