คลินิกบริการ

วันทำการ คลินิก เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันจันทร์ ตรวจโรคทั่วไป 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ ตรวจความดันโลหิต 08.30 - 12.00 น. -
วันจันทร์ คลินิกศูนย์พึ่งได้, คลินิกเพื่อใจวัยรุ่น 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ คลินิกสูงอายุ - 13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ คลินิกไร้พุง - 13.00 - 16.30 น.
 
วันทำการ คลินิก เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันอังคาร ตรวจโรคทั่วไป 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันอังคาร ตรวจความดันโลหิตสูง 08.30 - 12.00 น. -
วันอังคาร คลินิกศูนย์พึ่งได้, คลินิกเพื่อใจวัยรุ่น 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันอังคาร คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง - 13.00 - 16.30 น.
 
วันทำการ คลินิก เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันพุธ ตรวจโรคทั่วไป 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันพุธ คลินิกเบาหวาน 08.30 - 12.00 น. -
วันพุธ ฉีดวัคซีนทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน 08.30 - 12.00 น. -
วันพุธ คลินิกกัญชาทางการแพทย์ - 13.00 - 13.30 น.
วันพุธ คลินิกประคองรักษ์ - 13.00 - 16.30 น.
วันพุธ คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง - 13.00 - 16.30 น.
วันพุธ คลินิกศูนย์พึ่งได้, คลินิกเพื่อใจวัยรุ่น 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
 
วันทำการ คลินิก เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันพฤหัสบดี ตรวจโรคทั่วไป 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง 08.30 - 12.00 น. -
วันพฤหัสบดี คลินิกศูนย์พึ่งได้, คลินิกเพื่อใจวัยรุ่น 08.30 - 12.00 น 13.00 - 16.30 น.
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคหอบหืด - 13.00 - 16.30 น.
 
วันทำการ คลินิก เวลาเช้า เวลาบ่าย
วันศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป 08.30 - 12.00 น. 13.00 - 16.30 น.
วันศุกร์ คลินิกเบาหวาน 08.30 - 12.00 น. -
วันศุกร์ คลินิกสุขภาพจิตและจิตเวช - 13.00 - 16.30 น.
วันศุกร์ คลินิกโรคมะเร็ง - 13.00 - 16.30 น.
วันศุกร์ คลินิกประคองรักษ์ - 13.00 - 16.30 น.
วันศุกร์ เยี่ยมบ้าน/ข้อมูล/รายงาน - 13.00 - 16.30 น.

* นอกเวลาราชการ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ รับเฉพาะ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน คลอดบุตร นัดฉีดยาทำแผล ตลอด 24 ชั่วโมง *
การบริการและการติดต่อกับโรงพยาบาล
การเตรียมเอกสาร-หลักฐานมาโรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา
1. บัตรโรงพยาบาลสูงเม่น
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สิทธิบัตรต่าง ๆ ของผู้รับบริการ เช่น บัตรทอง บัตรประกันสังคมบัตรผู้พิการ ฯลฯ
4. ถ้ามีใบส่งตัว เพื่อรับบริการต่อจากสถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลอื่น ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
การปฏิบัติตัวเพื่อมาตรวจเลือดตามแพทย์นัด
1. ตรวจเบาหวาน -ให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนวันนัด 1 วัน
2. ตรวจหาไขมันในเลือด - ให้งดน้ำและอาหารหลัง 2 ทุ่ม ก่อนวันนัด 1 วัน
3. ตรวจการทำงานของตับ - ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
4. ตรวจการทำงานของไต - ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
5. ตรวจเลือดในผู้ป่วย กรณีสงสัยเป็นโรคคอพอก - ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
6. ข้อที่ 1 - 4 จะทราบผลเลือดภายในวันที่เจาะเลือด
ตรวจข้อที่ 5 จะนัดฟังผลเลือดหลังตรวจ 1 เดือน
สิทธิผู้ป่วยอันพึงได้รับการบริการทางการแพทย์
1. คลินิกบำบัดยาเสพติด - บำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยระบบจิตสังคมบำบัดบุหรี่ , สุรา , ยาบ้า ฯลฯ ติดต่อได้ทุกวันทำการ หรือ โทร. 054-541299 ต่อ 518
2. คลินิกให้คำปรึกษา  - ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี(HIV) ฟรีทุกสิทธิ์ ที่เป็นคนไทย ให้บริการทุกวันราชการ
    หมายเลขโทรศัพท์ 054-541299 ต่อ 1517
การบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน
1. คือ ระบบการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินต่าง ๆ โดย
2. ผู้ที่ช่วยเหลือจะต้อเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง และมีการนำส่ง
3. โรงพยาบาลที่มีความเหมาะสม สามารถรักษาได้ โทร. 1669 ตลอด 24 ชม.