คลินิกบริการ

ตารางให้บริการผู้ป่วยนอกชั้น 1

วันทำการ

เวลาเช้า  08.30 - 12.00 น.

เวลาบ่าย  13.00 - 16.30 น.

วันจันทร์ คลินิกความดันโลหิตสูง , โรคทั่วไป คลินิกความดันโลหิตสูง , โรคทั่วไป , ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
วันอังคาร คลินิกความดันโลหิตสูง , โรคทั่วไป คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง , โรคทั่วไป
วันพุธ คลินิกโรคเบาหวาน , โรคทั่วไป คลินิกโรคไต , โรคทั่วไป
วันพฤหัสบดี คลินิกโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด , โรคทั่วไป คลินิกโรคหอบหืด , โรคทั่วไป
วันศุกร์ คลินิกโรคเบาหวาน , โรคทั่วไป โรคทั่วไป
   
  หมายเหตุ  :  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นายแพทย์ลักษณ์ ออกตรวจ OPD วันจันทร์ทุกสัปดาห์ เวลา 13.00 - 16.30 น.

 
ตารางให้บริการผู้ป่วยนอกชั้น 2
วันทำการ เวลาเช้า  08.30 - 12.00 น. เวลาบ่าย  13.00 - 16.30 น.
วันจันทร์ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป , ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ -
วันอังคาร คลินิกศัลยกรรมทั่วไป , คลินิกกุมารเวชกรรม -
วันพุธ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป -
วันพฤหัสบดี คลินิกศัลยกรรมทั่วไป  -
วันศุกร์ คลินิกศัลยกรรมทั่วไป -

หมายเหตุ  :  คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ  นายแพทย์ตันติกร  ออกตรวจ OPD วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน
                


* นอกเวลาราชการ , วันหยุดนักขัตฤกษ์ รับเฉพาะ ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน คลอดบุตร นัดฉีดยาทำแผล ตลอด 24 ชั่วโมง *
การบริการและการติดต่อกับโรงพยาบาล
การเตรียมเอกสาร-หลักฐานมาโรงพยาบาล สิ่งที่ควรเตรียมมา
1. บัตรโรงพยาบาลสูงเม่น
2. บัตรประจำตัวประชาชน
3. สิทธิบัตรต่าง ๆ ของผู้รับบริการ เช่น บัตรทอง บัตรประกันสังคมบัตรผู้พิการ ฯลฯ
4. ถ้ามีใบส่งตัว เพื่อรับบริการต่อจากสถานีอนามัย หรือ โรงพยาบาลอื่น ให้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 
การปฏิบัติตัวเพื่อมาตรวจเลือดตามแพทย์นัด
1. ตรวจเบาหวาน -ให้งดน้ำและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนวันนัด 1 วัน
2. ตรวจหาไขมันในเลือด - ให้งดน้ำและอาหารหลัง 2 ทุ่ม ก่อนวันนัด 1 วัน
3. ตรวจการทำงานของตับ - ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
4. ตรวจการทำงานของไต - ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
5. ตรวจเลือดในผู้ป่วย กรณีสงสัยเป็นโรคคอพอก - ไม่ต้องงดน้ำและอาหาร
6. ข้อที่ 1 - 4 จะทราบผลเลือดภายในวันที่เจาะเลือด
ตรวจข้อที่ 5 จะนัดฟังผลเลือดหลังตรวจ 1 เดือน
สิทธิผู้ป่วยอันพึงได้รับการบริการทางการแพทย์
1. คลินิกบำบัดยาเสพติด - บำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยระบบจิตสังคมบำบัดบุหรี่ , สุรา , ยาบ้า ฯลฯ ติดต่อได้ทุกวันทำการ หรือ โทร. 054-541299 ต่อ 1222
2. คลินิกให้คำปรึกษา  - ตรวจเลือดหาการติดเชื้อ เอชไอวี(HIV) ฟรีทุกสิทธิ์ ที่เป็นคนไทย ให้บริการทุกวันราชการ
    หมายเลขโทรศัพท์ 054-541299 ต่อ 1210
การบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน
1. คือ ระบบการเข้าไปให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินต่าง ๆ โดย
2. ผู้ที่ช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการช่วยเหลือเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้อง และมีการนำส่ง
3. โรงพยาบาลที่มีความเหมาะสม สามารถรักษาได้ โทร. 1669 ตลอด 24 ชม.