โรงพยาบาลสูงเม่น ประชุมประจำปีพนักงานราชการ/ลูกจ้างฯ