โรงพยาบาลสูงเม่นตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2563