พิธีรับมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการฯ โรงพยาบาลสูงเม่น