โรงพยาบาลสูงเม่นร่วมออกจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์ พอ.สว. ประจำปีงบ2563