โรงพยบาบาลสูงเม่น ร่วมเปิดกิจกรรม "ก้าวท้าใจ Season 2"