รพ.สูงเม่นเปิดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานชี้แจงข่าวสารฯ