ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

1