รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

รายละเอียดผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์