ติดต่อเรา 
ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิ  (โรงพยาบาลสูงเม่น แห่งเดิม)  เลขที่ 118  หมู่ที่ 6  ตำบลดอนมูล  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  54130
โทรศัพท์ : (054) 543-001 , (054) 543-002

โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่  เลขที่ 239  หมู่ที่ 3  ตำบลพระหลวง  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  54130
โทรศัพท์ : (054) 541-299
โทรสาร : (054) 630-939
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
smhospital2559@gmail.com
โทรศัพท์ : (054) 541-299 ต่อ 1505
Facebook : www.facebook.com/sungmen.hospital
ช่องทางการติดต่อ :