โรงพยาบาลสูงเม่นทำพิธี "เจิมอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ"