ตรวจรับงานก่อสร้างโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ งวดที่ 14

1