ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง :: Price List

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ ยูนิตทำฟัน(DentalMaster Unit) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ ยูนิตทำฟัน(DentalMaster Unit) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

04 ธ.ค. 2561 0 242

ประกาศประกวดราคา จัดซื้อ ยูนิตทำฟัน(DentalMaster Unit) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุการแพทย์(ยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยา) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุการแพทย์(ยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยา) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562

25 ก.ย. 2561 0 230

แผนการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุการแพทย์(ยาและเวชภัณฑ์ มิใช่ยา) ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2562