ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง :: Price List

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และแผนจัดจ้างตรวจหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และแผนจัดจ้างตรวจหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

30 ก.ย. 2564 0 41

ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์และแผนจัดจ้างตรวจหน่วยงานภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี พศ. 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี พศ. 2564

24 ส.ค. 2564 0 62

ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจจอประสาทตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี พศ. 2564

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ(เภสัชกรรม) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. พ.ศ. 2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ(เภสัชกรรม) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. พ.ศ. 2564)

09 ก.ค. 2564 0 101

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (เภสัชกรรม) ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. - มิ.ย. พ.ศ. 2564)

ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

10 มิ.ย. 2564 0 65

ประกาศจังหวัดแพร่ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ครั้วคอนกรีต ความยาว 645 เมตร โรงพยาบาลสูงเม่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ครั้วคอนกรีต ความยาว 645 เมตร โรงพยาบาลสูงเม่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ก.พ. 2564 0 150

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง ครั้วคอนกรีต ความยาว 645 เมตร โรงพยาบาลสูงเม่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก ความยาว 403 เมตร โรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก ความยาว 403 เมตร โรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

02 ก.พ. 2564 0 145

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก ความยาว 403 เมตร โรงพยาบาลสูงเม่น จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 15 รายการ จังหวัดแพร่
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 15 รายการ จังหวัดแพร่

16 ต.ค. 2563 0 217

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน 15 รายการ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น(เภสัชกรรม) เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น(เภสัชกรรม) เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

12 ต.ค. 2563 0 199

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น(เภสัชกรรม) เรื่อง ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใชช้ยา ประเภทวัสดวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใชช้ยา ประเภทวัสดวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ 2564

30 ก.ย. 2563 0 201

แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใชช้ยา ประเภทวัสดวิทยาศาสตร์การแพทย์โรงพยาบาลสูงเม่น ประจำปีงบประมาณ 2564