สถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ

สถานีวิทยุชุมชนคนรักษ์สุขภาพ : F.M. 100.25 MHz
สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างด้วยตนเอง