โรงพยาบาลสูงเม่น

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

บุคลากร

ผู้บริหาร

  • thumbnail

    นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์

    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

Goragod.com
^