สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz จัดรายการออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายศราวุธ นันทวรรณ สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ร่วมออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19 ร่วมกับ นายสราวุธ กลไกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหาร หัวหน้ากลุ่มการบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสูงเม่น เป็นผู้ดำเนินรายการสนทนา ณ สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz โรงพยาบาลสูงเม่น เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 พร้อมทั้งอธิบายถึงการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น เพื่อเตรียมพร้อมการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา มิให้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสที่ส่งผลทำลายสุขภาพของประชาชนโดยสิ้นเชิง และวิธีป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสในเบื้องต้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง