นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น

วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นประธานกรรมการเปิดการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น ซึ่ง นายศราวุธ นันทวรรณ สาธารณสุขอำเภอสูงเม่น นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น พร้อมทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอสูงเม่น เพื่อการเตรียมความพร้อมการป้องกัน กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์ ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง