ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI)
วันที่ 13 มีนาคม 2563  นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI) ของโรงพยาบาลสูงเม่น เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เสี่ยงต่อโรคโควิด 19 โดยทางโรงพยาบาลสูงเม่นได้เริ่มเปิดบริการจุดคัดกรองตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา ณ ลานเสาธง หน้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสูงเม่น   

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง