รพ.สูงเม่นเปิดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานชี้แจงข่าวสารภายในและสถานการณ์โควิด 19

รพ.สูงเม่นเปิดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานชี้แจงข่าวสารภายในและสถานการณ์โควิด 19
วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น เป็นประธานเปิดการประชุมสำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่นทุกหน่วยงาน เพื่อชี้แจงข่าวสารภายใน ของงานบุคลากรและสถานการณ์โรค COVID - 19 จากท่านผู้อำนวยการและงาน IC ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ โรงพยาบาลสูงเม่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง