รพ.สูงเม่นร่วมประชุมรับฟัง web conference กรณี covid - 19

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผอ.รพ.สูงม่น นายพรพิษณุ สันสวัสดิ์ ปลัดอำเภอสูงเม่น นายศราวุธ นันทวรรณสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น นายสันติบุญดา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสูงเม่นด้านควบคุมโรค คณะกรรมการโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ รพ.สูงเม่น ผอ.รพ.สต. และนักวิชาการสาธารณสุขแต่ละรพสต.ของอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมรับฟัง web conference กรณี covid - 19 เพื่ออัพเดทข้อสั่งการและการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนรับทราบเกี่ยวกับโรค covid - 19 และประชุมศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด covid - 19 อำเภอสูงเม่น เพื่อจัดเตรียมสถานที่พักสำหรับดูแลผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเขตโรคติดต่อและประเทศกลุ่มเสี่ยงและจัดตั้งศูนย์ ICS กรณีโรคCOVID 19 ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงพยาบาลสูงเม่น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง