ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสูงเม่น เข้าตรวจรับงานงวดที่ ๑ ของการก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๓ นพ.ขจร  วินัยพาณิช  นพ.สสจ.แพร่ พร้อมด้วย นพ.แสงชัย  พงศ์พิชย์พิทักษ์  ผอ.โรงพยาบาลสูงเม่น และคณะกรรมการตรวจรับ  เข้าตรวจรับงานงวดที่ ๑ ของการก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสูงเม่น ณ สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อทราบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้างต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง