ประชาสัมพันธ์เปิดงานประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบ เด็กแพร่ไร้ฟันผุ สุขภาพดี สูงดีสมส่วนและปลอดโรค อำเภอสูงเม่น ปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น เป็นประธานเปิดงานประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบ เด็กแพร่ไร้ฟันผุ สุขภาพดี สูงดีสมส่วนและปลอดโรค อำเภอสูงเม่น ปี ๒๕๖๓ นำโดย ทพญ.ดาวรุ่ง แสนคำลือ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ คุณสันติ บุญดา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น ในการประชุมยังมี ทพญ.ขวัญหทัย มงคล หัวหน้างานทันตสาธารณสุข สสจ.แพร่ พร้อมคณะ คุณชูขวัญ แม่นยำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ คุณมณีวรรณ นุxxxลจิตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และคุณธนพร ชูวงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมด้วย โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูอนามัยโรงเรียนในโรงเรียนต้นแบบ ๙ แห่ง ได้แก่ ร.ร. ทุ่งเจริญ วังวน เวียงทอง วัดสิทธิวิมล บ้านกวาง พระหลวง บวกโป่ง วัดตอนิมิตร และ ปงหัวหาด นักวิชาการศึกษา จาก อบต. และครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ ๙ แห่ง ได้แก่ ศพด.หัวฝาย สบสาย เวียงทอง บ้านเหล่า บ้านกวาง พระหลวง น้ำชำ ร่องกาศ บ้านปง และทีมนางฟ้าทันตาสูงเม่น (ทันตาภิบาลอำเภอสูงเม่น) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานตามโครงการของปีที่ผ่านมา และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบในปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ โรงพยาบาลสูงเม่น
-----------------------------------------------------------------------------------
ภาพข่าว : 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง