ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสูงเม่นทำการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงพยาบาลสูงเม่นได้ทำการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โดย นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ประธาน คปสอ.สูงเม่น และผู้บัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับจัดการในภาวะสาธารณภัยและภัยพิบัติ Incident Command System ICS ร่วมกับหัวหน้างานบริหารทั่วไป, หัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง องค์กรภายนอกที่เข้าร่วมการซ้อมแผนครั้งนี้ ได้แก่ สภ.สูงเม่น, เทศบาลสูงเม่น, สสอ.สูงเม่น, รพสต.สูงเม่น, หน่วยxxx้ภัยแม่สาง, หน่วยxxx้ภัยสูงเม่น,หน่วยxxx้ภัยร่มโพธิ์ และหน่วยxxx้ภัยดอนแก้ว บริเวณถนนยันตรกิจโกศล หน้าเทศบาลสูงเม่น ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่นและเครือข่ายมีทักษะการจัดระบบการช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยเหลือภายในโรงพยาบาล ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (ICS)
น.พ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น จึงขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในครั้งนี้ ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ภาพข่าว : 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง