สสจ.แพร่ แจ้งการยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วยฯ