ข่าวประชาสัมพันธ์ : News Infomation

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ราคา คันละ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ราคา คันละ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

12 มิ.ย. 2562 0 6

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี จำนวน 1 คัน ราคา คันละ 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แบบแบ่งรายรับ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แบบแบ่งรายรับ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

10 พ.ค. 2562 0 155

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แบบแบ่งรายรับ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

สสจ.แพร่ แจ้งการย้ายข้าราชการในจังหวัด รอบที่1-2562 ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้าย ส่งหลักฐานการขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
สสจ.แพร่ แจ้งการย้ายข้าราชการในจังหวัด รอบที่1-2562 ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้าย ส่งหลักฐานการขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

18 ก.ย. 2561 0 167

สสจ.แพร่ แจ้งการย้ายข้าราชการในจังหวัด รอบที่1-2562 ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้าย ส่งหลักฐานการขอย้ายผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

สสจ.แพร่ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 61 ครั้งที่ 2
สสจ.แพร่ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 61 ครั้งที่ 2

17 ก.ย. 2561 0 107

สสจ.แพร่ ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปี 61 ครั้งที่ 2

รพ.แพร่ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขต1 ปี2561 ครั้งที่21
รพ.แพร่ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขต1 ปี2561 ครั้งที่21

06 ก.ย. 2561 0 189

รพ.แพร่ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยในกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข เขต1 ปี2561 ครั้งที่21

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

04 ก.ย. 2561 0 114

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร ของโรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยห้องพิเศษ ของโรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยห้องพิเศษ ของโรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

04 ก.ย. 2561 0 120

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการประกอบอาหารสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยห้องพิเศษ ของโรงพยาบาลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

23 ส.ค. 2561 0 154

สสจ.แพร่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สสจ.แพร่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างลานธรรม ณ วัดดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
สสจ.แพร่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างลานธรรม ณ วัดดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

15 ส.ค. 2561 0 165

สสจ.แพร่ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างลานธรรม ณ วัดดอยเล็ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคีประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว
ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคีประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว

06 ส.ค. 2561 0 122

ศูนย์ประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน ขอความร่วมมือสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคีประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว