โรงพยาบาลสูงเม่น

โรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : News Infomation

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสูงเม่น
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลสูงเม่น

28 เม.ย. 2564 0 18

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น เป็นประธานนำในการทำพิธีไหว้พระพุทธวิโมกข์ อีกทั้งสักการะองค์พระพรหม และศาลตายายโรงพยาบาลสูงเม่น พร้อมถวายเครื่องสักการะ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่น เพื่อค

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

13 ม.ค. 2564 0 224

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

24 ธ.ค. 2563 0 151

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสูงเม่น จัดตั้งคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวานเพื่อคัดกรองวัณโรคปอด
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลสูงเม่น จัดตั้งคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวานเพื่อคัดกรองวัณโรคปอด

19 พ.ค. 2563 0 304

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่มีน้ำหนักน้อยและผู้ป่วยเบาหวาน ในพื้นที่ 17 รพสต. มาคัดกรองวัณโรคปอด โดยการเอกซเรย์ปอด จำนวน 100 คน ต่อวัน จึงได้ตั้งจุด one stop service ที่

โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

19 พ.ค. 2563 0 241

วันที่ 19 พ.ค. 2563 กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสูงเม่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ศสช.ดอนมูล ขอบพระคุณ นพ.จิรายุทร์ พุทธรักษา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสูงเม่น เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนมูล และผู้เกี่ยวข้องทุก

โรงพยาบาลสูงเม่นได้รับการเยี่ยมประเมินและเสริมพลังจากทีม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่
โรงพยาบาลสูงเม่นได้รับการเยี่ยมประเมินและเสริมพลังจากทีม ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่

19 พ.ค. 2563 0 266

ในเรื่อง การเตรียมความพร้อมห้องแยก, cohort ward และติดตามความก้าวหน้า ของโรงพยาบาลที่ยื่นขอสนับสนุนการสร้าง คลินิก ARI

" ตู้ปั๋นสุข " โรงพยาบาลสูงเม่น
" ตู้ปั๋นสุข " โรงพยาบาลสูงเม่น

16 พ.ค. 2563 0 227

เพื่อแบ่งปันความสุข และเป็นแรงบันดาลให้กับทุกท่าน ได้ก้าวผ่านช่วงสถานการณ์ภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไปด้วยกัน

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

22 เม.ย. 2563 0 326

ประกาศโรงพยาบาลสูงเม่น เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่

18 มี.ค. 2563 0 234

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการก่อส้รางอาคารที่ดินใหม่ ของโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่

สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz จัดรายการออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19
สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz จัดรายการออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19

17 มี.ค. 2563 0 270

สถานีวิทยุชุมชนคนรักสุขภาพ 100.25 MHz จัดรายการออกอากาศสนทนา แลกเปลี่ยน ข้อมูลของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด 19 ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสูงเม่น

นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น
นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น

17 มี.ค. 2563 0 270

นพ.แสงชัย พงศ์พิชญ์พิทักษ์ ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอสูงเม่น ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI)

13 มี.ค. 2563 0 287

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น ลงตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองและตรวจรักษา (คลินิกไข้หวัด ARI) ของโรงพยาบาลสูงเม่น เพื่อคัดกรองผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจที่เสี่ยงต่อโรคโควิด 19

รพ.สูงเม่นร่วมประชุมรับฟัง web conference กรณี covid - 19
รพ.สูงเม่นร่วมประชุมรับฟัง web conference กรณี covid - 19

10 มี.ค. 2563 0 227

รพ.สูงเม่นร่วมประชุมรับฟัง web conference กรณี covid - 19 เพื่ออัพเดทข้อสั่งการและการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนรับทราบเกี่ยวกับโรค covid - 19 และประชุมศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาด covid - 19

ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสูงเม่น เข้าตรวจรับงานงวดที่ ๑ ของการก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสูงเม่น เข้าตรวจรับงานงวดที่ ๑ ของการก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่

08 มี.ค. 2563 0 543

นพ.ขจร วินัยพาณิช นพ.สสจ.แพร่ พร้อมด้วย นพ.แสงชัย พงศ์พิชย์พิทักษ์ ผอ.โรงพยาบาลสูงเม่น และคณะกรรมการตรวจรับ เข้าตรวจรับงานงวดที่ ๑ ของการก่อสร้างอาคารตึกผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น โรงพยาบาลสูงเม่น ณ สถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่

26 ก.พ. 2563 0 196

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสูงเม่นจังหวัดแพร่

ประชาสัมพันธ์เปิดงานประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบ เด็กแพร่ไร้ฟันผุ สุขภาพดี สูงดีสมส่วนและปลอดโรค อำเภอสูงเม่น ปี ๒๕๖๓
ประชาสัมพันธ์เปิดงานประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบ เด็กแพร่ไร้ฟันผุ สุขภาพดี สูงดีสมส่วนและปลอดโรค อำเภอสูงเม่น ปี ๒๕๖๓

21 ก.พ. 2563 0 234

โรงพยาบาลสูงเม่นเปิดงานประชุม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนต้นแบบ เด็กแพร่ไร้ฟันผุ สุขภาพดี สูงดีสมส่วนและปลอดโรค อำเภอสูงเม่น ปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๔

Goragod.com
^