ติดต่อเรา


 
โรงพยาบาลสูงเม่น  เลขที่ 118  หมู่ที่ 6  ตำบลดอนมูล  อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่  54130
โทรศัพท์ : (054) 541-299
โทรสาร : (054) 630-939
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
smhospital2559@gmail.com
โทรศัพท์ : (054) 541-299 ต่อ 1702
ช่องทางการติดต่อ :