บรรยากาศฉีดวัคซีนโควิด19 ของ 7 กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และบุคลากร