พิธีวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลสูงเม่นแห่งใหม่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓